dinsdag, 19. mei 2015 - 16:30

Vijf aanhoudingen voor schijnhuwelijken

Vijf aanhoudingen voor schijnhuwelijken
Foto: fbf archief
Amsterdam

Een landelijke actie tegen schijnhuwelijken heeft vandaag en gisteren tot vijf aanhoudingen geleid. In 42 bestuurlijksrechtelijke zaken wordt naar aanleiding van de actie gekeken of een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en strafrechtelijke vervolging zal volgen.

In 48 zaken zijn door het hele land zijn tijdens de actie gerichte controles gehouden naar personen die zich vermoedelijk schuldig maken aan het aangaan of faciliteren van een schijnhuwelijk. Tijdens de actie vonden gelijktijdige gehoren plaats, zijn adrescontroles uitgevoerd en werkplekken bezocht.

De politie, het Openbaar Ministerie (OM), de IND, gemeenten, de Inspectie SZW en DT&V werkten tijdens de landelijke actie tegen schijnhuwelijken nauw samen. Het tegengaan van schijnhuwelijken is een prioriteit van het kabinet. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is tevreden over de samenwerking van de betrokken organisaties in de aanpak van schijnhuwelijken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) boekt goede resultaten met de aanpak van schijnhuwelijken die worden gesloten tussen EU onderdanen die in Nederland wonen en mensen van buiten de EU. Bij vermoedens van een schijnhuwelijk worden mensen gelijktijdig gehoord. In 2014 zijn op basis van deze aanpak 200 verblijfsaanvragen afgewezen.