vrijdag, 23. januari 2015 - 13:41 Update: 23-01-2015 13:50

Voor kinderporno veroordeelde psychiater na tweede kans toch weg bij GGZ De Hoop

Voor kinderporno veroordeelde psychiater na tweede kans toch weg bij GGZ De Hoop
Foto: Archief EHF
Dordrecht

De psychiater van GGZ-instelling De Hoop in Dordrecht, van wie onlangs in de media bekend werd dat hij een strafrechtelijk verleden heeft vanwege het bezit van kinderporno, heeft in overleg met de organisatie besloten zijn functie binnen De Hoop neer te leggen. Dit heeft GGZ-instelling De Hoop bekendgemaakt.

‘Een veilig behandelklimaat voor onze cliënten is hiermee het best gediend,’ laten de betrokken psychiater en De Hoop weten.

Voor zijn indiensttreding bij De Hoop in 2013 was de psychiater veroordeeld vanwege het in bezit hebben van kinderporno. Van de Inspectie van de Gezondheidszorg mocht hij zijn vak blijven uitoefenen maar wel met een aantal beroepsbeperkingen: het niet behandelen van jeugdigen en van patiënten waarvan bij aanvang van de behandeling helder is dat zij een seksuele stoornis of trauma hebben. 

De betrokken psychiater laat weten de situatie die ontstaan is nooit zo gewild te hebben maar de conclusie van De Hoop te delen: ‘Ik dien de patiënten op dit moment het beste door mijn functie binnen De Hoop neer te leggen.’ 

Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop, sluit hierbij aan: ‘Natuurlijk zullen we als organisatie rond de psychiater en zijn gezin heen blijven staan. Hem steunen als mens kan naast de gezamenlijk getrokken conclusie staan dat hij zijn functie binnen De Hoop neerlegt om zo het belang van onze huidige en toekomstige cliënten te dienen’.

Categorie:
Provincie: