donderdag, 5. maart 2015 - 13:36

Voorlopige gunning vernieuwing van C2000 bekend

Voorlopige gunning vernieuwing van C2000 bekend
Foto: Sven van Beek
Den Haag

Het communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland C2000 wordt de komende jaren vernieuwd. Vandaag is bekend gemaakt welke marktpartijen de voorlopige gunning hiervoor hebben gekregen. De reden om C2000 aan te besteden, was dat voor het merendeel van het huidige systeem het einde van de technische levensduur in zicht is. Het gaat zowel om vernieuwing van de hard- als de software. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorlopige gunning bestaat uit drie onderdelen. De opdracht voor onderdeel 1 (het spraaknetwerk tussen meldkamers en hulpverleners: T2000) is voorlopig gegund aan Hytera Mobilfunk GmbH. Onderdeel 2 (het pagingnetwerk voor de alarmering : P2000) is voorlopig gegund aan 2WAY B.V. en onderdeel 3, de radiobediening voor de meldkamer, is voorlopig gegund aan Eurofunk Kappacher GmbH.

Met deze gunning komt de levering van het gesloten systeem in handen van drie nieuwe leveranciers. Het systeem zelf blijft eigendom van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij het beoordelen van de inschrijvingen is gekeken naar vooraf gestelde prijs- en kwaliteitscriteria. Een team van experts is bij de aanbesteding en beoordeling betrokken. Het gaat om onder meer technisch specialisten van de beheerder Meldkamer Diensten Centrum en gebruikers vanuit politie, defensie, brandweer en ambulancezorg.

In de aanbesteding is aandacht voor belangrijke verbeterpunten. Hieronder vallen extra capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, verbeterde dekking buitenshuis en de mogelijkheid tot encryptie van alarmering. Uit de winnende aanbiedingen blijkt bovendien dat de investeringskosten zich zullen terugverdienen door structureel lagere exploitatielasten.

 

Na het verstrijken van de opschortingstermijn van 20 dagen, wordt het voornemen tot gunning omgezet in een definitieve gunning, mits er geen bezwaren ingediend zijn. Daarna start de implementatie van het vernieuwde systeem. In het eerste kwartaal van 2017 wordt volgens de huidige planning het vernieuwde systeem werkend opgeleverd.

Blik op 112:
Tag(s):