maandag, 18. mei 2015 - 9:10 Update: 18-05-2015 10:31

VVD: breid VN-missie uit om mensensmokkel te stoppen

Foto van marineschepen | Defensie
Foto: Defensie
Den Haag

De VVD wil van de Europese Unie een sterkere mandaat om de problemen tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee tegen te gaan. Daarvoor pleit VVD-er Han ten Broeke.

Volgens ten Broeke is een pakkend voorbeeld het Afrikaanse Mali. ''Van de ruim 140.000 migranten die in 2014 via Libië naar Italië kwamen, waren bijna 10.000 afkomstig uit Mali. Alleen uit Syrië en Eritrea kwamen meer bootmigranten naar Europa. Mali ligt op een kruispunt van smokkelroutes voor irreguliere migratie richting Europa. Ook veel migranten uit Senegal en Gambia komen via Mali naar Europa. De smokkelpraktijken in het land frustreren het vredesproces dat centraal staat in de VN-missie MINUSMA ernstig. Met de opbrengsten worden ook nog eens terrorisme en andere destabiliserende activiteiten gefinancierd''.

Nederland vormt de 'ogen en oren' 

Sinds april 2014 levert Nederland een militaire bijdrage aan MINUSMA. De primaire taak van de Nederlandse militairen in Mali is het uitvoeren van inlichtingenoperaties. Nederland vormt de 'ogen en oren' van de VN in Mali. ''Maar onder die ogen en oren van de Nederlanders doet MINUSMA niets aan de smokkelpraktijken, als ze die al in het vizier krijgen. Het huidige VN-mandaat van de missie dekt namelijk geen effectieve search & destroy van smokkelroutes. Smokkelaars van illegale migranten worden in de huidige situatie dus geen strobreed in de weg gelegd''., aldus ten Broeke.

Lam leggen smokkelroutes

Hierin moet volgens de VVD-er verandering komen. ''Gezien de vele migranten die via smokkelroutes door Mali naar Europa komen, is het lam leggen van die routes verworden tot een direct en zwaarwegend Europees en Nederlands belang. Naast een mandaat voor smokkelbestrijding op en rond de Middellandse Zee verdient het dan ook de aanbeveling om het mandaat van lopende VN-missies, zoals MINUSMA, te verbreden. De actieve opsporing en ontmanteling van smokkelnetwerken in combinatie met lokale berechting van smokkelaars in heel Afrika moet een doel worden van de VN-vredesoperaties. Niet slechts de vernietiging van smokkelbootjes in de havens van Libië. Alleen op die wijze kan de smokkel van illegale migranten structureel worden tegengegaan''.

Provincie: