donderdag, 5. februari 2015 - 11:07

'Weerbaarheid politieagenten is groot'

Foto van politie controle donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Tilburg

De mentale weerbaarheid van de politie is behoorlijk groot. De overgrote meerderheid is mentaal gezond; PTSS en ernstige angst- en depressieve klachten bijvoorbeeld komen heel erg weinig voor.

Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van de politietraining Mentale Kracht, uitgevoerd door INTERVICT van Tilburg University in opdracht van het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Training Mentale Kracht

Politieagenten krijgen met allerlei stressvolle situaties en gebeurtenissen te maken. Daarom is een goede mentale weerbaarheid en gezondheid van groot belang. Om die te versterken doorlopen politiemedewerkers de training Mentale Kracht. De algemene doelstelling van de training is het versterken van de mentale weerbaarheid van politiemedewerkers, met de verwachting dat deze versterking leidt tot een verbetering van de cognitieve prestaties tijdens een aanhouding, vergroting van de korte en lange termijn motivatie, het algemene welzijn van de politiemedewerkers en op termijn zelfs de lichamelijke gezondheid. Inmiddels hebben duizenden medewerkers de training gevolgd.

Om de effecten van deze training te onderzoeken, zijn 138 deelnemers over een periode van circa 9 maanden gevolgd; op drie momenten is een uitgebreide vragenlijst afgenomen. Daarnaast is in dezelfde periode een groep van 167 politiemedewerkers gevolgd die nog niet zijn getraind. Beide groepen zijn door de tijd heen vergeleken in de mate van mentale weerbaarheid. Uit de statistische analyses is gebleken dat de mentale weerbaarheid bij beide groepen door de tijd heen niet of nauwelijks verandert. Verder zijn de scores op de vragenlijsten over weerbaarheid behoorlijk hoog. Hetzelfde patroon zien we bij groepen deelnemers die met potentieel traumatische ervaringen te maken kregen, of bij aanvang van het onderzoek met (milde) psychische klachten kampten.

Het percentage deelnemers dat  zeer ernstige psychische klachten heeft, is klein. Volgens de vragenlijst waarmee PTSS werd onderzocht, ligt het percentage deelnemers dat vermoedelijk PTSS heeft bij iedere meting tussen en 0.3% en 1.5%. Het percentage deelnemers met zeer ernstige angst- of depressieve klachten ligt tussen 0% en 2.4%.

Tegen deze achtergrond is goed te begrijpen dat de onderzoekers geen aanwijzingen vinden dat de training de mentale weerbaarheid van de politie vergroot. De positieve uitkomsten staan wellicht haaks op de beelden in de media, maar sluiten nauw aan bij andere recente studies naar de politie. 

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):