vrijdag, 27. maart 2015 - 9:53 Update: 27-03-2015 13:56

Wiebes neemt maatregelen om invordering toeslagen buitenland te versterken

Extra aandacht voor invordering toeslagen in buitenland
Den Haag

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt vandaag de halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Daarin kondigt hij een reeks maatregelen aan om de invordering van toeslagschulden in het buitenland te versterken.

De staatssecretaris heeft de Belastingdienst een inventarisatie laten maken van de toeslagschulden die uitstaan in het buitenland. Uit de doorlichting is gebleken dat de Belastingdienst internationaal een bedrag van € 168 miljoen aan terug te vorderen toeslagen heeft.

Dat bedrag is het totaal van alle internationale invorderingen, die zijn ontstaan sinds de invoering van het toeslagstelsel in 2006. De staatssecretaris presenteert in de halfjaarrapportage een zestal aanvullende maatregelen voor de invordering van deze toeslagschulden.

De Belastingdienst gaat alle mensen met een openstaande toeslagschuld die in het buitenland verblijven, opnieuw aanschrijven. Het gaat om meer dan 100.000 personen, verdeeld over 189 landen. Om de invordering kracht bij te zetten, wordt in uitbreiding van de capaciteit bij het Landelijk Incasso Centrum (LIC) voorzien.