dinsdag, 10. februari 2015 - 20:25 Update: 10-02-2015 20:41

Zorgspotjes overheid 'te rooskleurig'

Zorgspotjes overheid 'te rooskleurig'
Foto: VWS
Den Haag

De zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid zijn ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’. Dit heeft de Reclame Code Commissie dinsdag geoordeeld.

VWS had op z’n minst moeten waarschuwen dat er kans bestaat dat burgers door de bezuiniging juist minder zorg krijgen. De uitspraak volgt op een klacht die FNV Zorg & Welzijn eind vorig jaar indiende.

‘Schippers en Van Rijn moeten zich schamen. Én keihard bezuinigen op de zorg, én keihard volhouden dat iedereen de professionele zorg krijgt die hij nodig heeft. De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat we van een overheidsinstelling feitelijke, objectieve, informatie mogen verwachten en geen ongenuanceerde reclame’, aldus Corrie van Brenk van FNV Zorg & Welzijn.

Doofpot

De spotjes ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’ zijn nog steeds te zien op de website van het ministerie. Al eerder waren er klachten over de reclamespotjes, maar die had het ministerie geprobeerd in de doofpot te stoppen.

Minder zorg

Veel mensen die hun zorg verliezen, of die hun baan verliezen in de zorg, storen zich aan het mooie beeld dat het ministerie in een aantal van deze spotjes schetst. In de spotjes wordt gesuggereerd dat bijvoorbeeld ouderen altijd kunnen rekenen op professionele zorg. In werkelijkheid blijkt nu al dat de bezuinigingen juist leiden tot minder zorg. Dat komt vooral doordat zowel zorginstellingen sluiten, als ook de thuiszorg wordt afgebroken.

Categorie:
Provincie: