donderdag, 2. februari 2017 - 8:09 Update: 02-02-2017 8:11

Jaaromzet auto-importeurs gedaald

Jaaromzet auto-importeurs gedaald
Foto: fbf
Den Haag

Importeurs van nieuwe personenauto’s hebben in 2016 ruim 5 procent minder omgezet dan in het jaar daarvoor. Het aantal nieuw verkochte personenauto’s was 15 procent lager dan in topjaar 2015. Toch lag het omzetniveau van de auto-importeurs in 2016 nog steeds ruim boven dat van 2013 en 2014. Dit meldt het CBS.

De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s stond onder druk doordat de aanschaf van nieuwe personenauto’s in 2016 een dieptepunt bereikte. Vooral personenauto’s met een zakelijke bestemming vonden minder aftrek. De omzetpiek in 2015, de hoogste sinds 2007, ging vooraf aan nieuwe belastingmaatregelen. Per 1 januari 2016 gingen veel auto’s naar een hoger bijtellingstarief.

Omzetpiek 2015 leidt tot hoog bedrijfsresultaat importeurs

De opbrengsten van de auto-importeurs stegen in 2015 naar 12,6 miljard euro, bijna 18 procent meer dan het jaar ervoor. Doordat de bedrijfskosten minder hard toenamen, groeide het bedrijfsresultaat met bijna 40 procent tot 219 miljoen euro. Dit was het hoogste niveau sinds 2011.

Daling personeelskosten importeurs

In de kosten die importeurs van personenauto’s over 2015 maakten, valt op dat de personeelskosten 2,5 procent lager waren dan het jaar ervoor. Het aantal werkzame personen daalde met 3,7 procent. De kosten van huisvesting, energie en vervoer namen eveneens af. Daarentegen stegen onder meer de verkoopkosten. De bruto-winstmarge op de verkopen verkleinde doordat de inkoopwaarde van de omzet sneller steeg (19,1 procent) dan de omzet zelf.

Bedrijfsresultaat alle autobranches in 2015 in de plus

Naast de importeurs van personenauto’s zagen ook de overige branches binnen de auto- en motorsector het bedrijfsresultaat in 2015 duidelijk groeien. Dit kwam doordat de bedrijfsopbrengsten aanzienlijk harder groeiden dan de bedrijfskosten. Het sterkst groeide het bedrijfsresultaat bij de autoservicebedrijven, handelaren in auto-onderdelen en de motorbranche. Het bedrijfsresultaat voor de sector als geheel was in 2015 met 2,3 miljard euro ruim 36 procent hoger dan een jaar eerder, toen er een resultaat van 1,7 miljard euro werd behaald.

Daling personeelsbestand grote invloed op positief bedrijfsresultaat

Dalende personeelskosten (-1,5 procent) bij een krimpend personeelsbestand (-2,9 procent) waren belangrijke drijfveren achter de groei van het resultaat van de autobranche in 2015. Verder daalden ook hier de kosten van huisvesting (-0,6 procent), energie (-4,4 procent) en vervoer (-4,5 procent) en stegen de verkoopkosten (+18 procent). 
Ook werd de bruto-winstmarge kleiner doordat de inkoopwaarde van de omzet met 14,9 procent harder steeg dan de omzet zelf (13,3 procent).

Categorie:
Provincie: