dinsdag, 26. april 2016 - 22:53 Update: 27-04-2016 8:10

DNB wijst op gevaren gewenning langdurig lage rente

DNB waarschuwt voor risico gewenning aan langdurig lage rente
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Een langdurig lage rente heeft negatieve gevolgen voor de solvabiliteit van pensioenfondsen en verzekeraars. Dit meldt De Nederlansche Bank (DNB) dinsdag.

'Daarnaast kan gewenning aan een lage rente optreden, wat huishoudens en bedrijven met hoge schulden in problemen kan brengen wanneer de rente op termijn terugkeert naar een normaler niveau', aldus DNB. 

Nederlandse banken staan er qua winstgevendheid en kapitalisatie relatief goed voor. Ondanks de lage rente blijven hun rente-inkomsten vooralsnog op peil. Dit concludeert het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank.

De Nederlandse economie herstelt en de woningmarkt trekt aan. De verwachting is dat het herstel van de woningmarkt zal doorzetten. Dit herstel geeft ruimte voor het volgende kabinet om de woningmarkt schokbestendiger te maken, door de versobering van de hypotheekrenteaftrek te versnellen en de LTV-limiet na 2018 geleidelijk tot 90 procent te verlagen. 

Omdat dit tot een grotere vraag naar huurwoningen zal leiden, is flankerend beleid nodig, gericht op meer aanbod van huurwoningen. Ondanks de herstellende woningmarkt bevindt de kredietgroei zich onder de langjarige trend. Dit is een belangrijke reden voor DNB om de contracyclische kapitaalbuffer voor de bancaire sector op nul te laten staan.

De langdurig lage rente vormt vooral voor pensioenfondsen en verzekeraars een grote uitdaging. Het is belangrijk dat pensioenfondsen en verzekeraars zich bewust blijven van het oplopende verschil tussen de ultimate forward rate (UFR) en marktrentes. 

Gevaar van gewenning

Voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden brengt een langdurig lage rente het risico van gewenning met zich mee, waardoor ze in de problemen kunnen komen als de rente op termijn terugkeert naar een normaler niveau. 

Huishoudens met hoge, en grotendeels aflossingsvrije, hypotheken en MKB-sectoren die verzwakt uit de crisis zijn gekomen zouden er goed aan doen de huidige lage rentelasten te gebruiken voor het vergroten van hun financiële weerbaarheid.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):