veer1.jpg

foto van Duits landingsvaartuig | Defensie

foto van Duits landingsvaartuig | Defensie