dinsdag, 29. maart 2016 - 14:56 Update: 30-03-2016 21:30

GGD: infectiebestrijding vraagt extra onderzoek en meer personeel

Dreigend tekort aan artsen en medisch milieukundigen bij de GGD's
Foto: Archief FBF.nl
Hilversum

Uit een rapport van GGDGHOR Nederland blijkt dinsdag dat er bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) een tekort aan artsen dreigt te ontstaan.

Daardoor zou volgens het rapport de infectiebestrijding en de bestrijding van de antibiotica-resistentie onder druk komen te staan. Dit meldt GGD Nederland dinsdag.

Bij de GGD is meer werkdruk ontstaan, omdat gemeentes na een reorganisatie vorig jaar veel overheidstaken op hun bordje hebben gekregen. Daarnaast zorgen zaken als de verhoogde instroom van asielzoekers, de opkomst van nieuwe infectieziekten en antibiotica-resistentie ook voor meer werkdruk.

Mensen zijn meer gaan reizen en kunnen ziektes meenemen die van dier op mens overgaan, waardoor de kans op uitbreken van infectieziekten toeneemt, zoals bijvoorbeeld de uitbraak van de Q=koorts. Directeur Hugo Backx van GGDGHOR tegen de NOS: 'Het zijn hele nieuwe ontwikkelingen die extra onderzoek en nieuw personeel met nieuwe kennis vragen.'

Backx zou ook graag zien dat er meer aandacht komt voor de antibiotica-resistentie. 'Wij kunnen erg ziek worden en zelfs doodgaan van bacteriën die resistent zijn. De komende decennia moet dit topprioriteit nummer 1 worden. Daar hebben we nu te weinig mensen voor.'

He tekort aan artsen speelt zich niet alleen af of het gebied van infectiebestrijding maar ook op het gebied van medische milieukunde zoals onder meer uitstoot van veehouderijen, geluidhinder, asbest en gezondheidsrisico’s van burgers bij rampen.