dinsdag, 22. november 2016 - 9:12 Update: 22-11-2016 10:16

ChristenUnie wil minister voor ouderenzorg

ChristenUnie pleit voor minister voor ouderenzorg
Foto: Archief EHF
Den Haag

Als het aan de ChristenUnie ligt komt er een bewindspersoon voor ouderenzorg. Die minister of staatssecretaris zal zich gaan inzetten over alle Haagse perikelen als het gaat om de ouderenzorg.

Het idee komt voort uit een verbond tussen de ChristenUnie, Omroep Max-baas en KBO-PCOB. Het verbond, dat het 'zilveren stembusakkoord' is genoemd, staan voorstellen in om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren.

De voorstellen voor het stembusakkoord zijn wat de initiatiefnemers betreft nog in concept. “Het is niet in beton gegoten, we nodigen iedereen uit hun ideeën in te brengen,” stelt Segers. “Na het debat over hulp bij zelfdoding op het moment dat iemand zijn leven als voltooid ervaart – waarin we principieel tegenover elkaar kunnen staan –, staan we nu samen voor de uitdaging om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren.”

Ook volgens Jan Slagter moet er breed draagvlak kunnen zijn voor een gezamenlijk voorstel. “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”

Segers: “Achter de term ‘voltooid leven’ gaat vaak veel leed schuil. Als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hún probleem, maar bovenal het probleem van een samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Ik geloof in een samenleving waarin zij liefdevolle zorg krijgen, zich gezien voelen en naar vermogen mee kunnen doen."