Foto's aanleveren

De ingezonden foto's worden door onze redactie bekeken en mogelijk bij één van de berichten geplaatst. Het is handig als je een stukje tekst meestuurt dat beschrijft waar de foto over gaat en antwoord geeft op de vragen: Wat, waar, wie, wanneer, waarom etc.Voor het inzenden van de foto's zijn er bepaalde voorwaarden. Lees hieronder welke voorwaarden dat zijn.

Foto's kunt u insturen via de email naar uwblik@blikopnieuws.nl.

Algemene voorwaarden voor het inzenden van foto of ander beeldmateriaal of tekst.

 - Door met deze voorwaarden akkoord te gaan, geef je Blik op Nieuws exclusieve licentie om de door jou ingestuurde foto's of ander beeldmateriaal en teksten daarvan in de openbaarheid te brengen en of te kopieren voor onbepaalde tijd. Deze licentie omvat onder andere het   recht om de foto-, video-, of ander beeldmateriaal of teksten op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website blikopnieuws.nl en alle aanverwante (nog uit te geven) sites van Blik op Nieuws B.V.

 - Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeer je dat jij de foto zelf hebt gemaakt en dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. dat de foto- video- of ander beeldmateriaal, tekst niet is gemanipuleerd of bewerkt). Bij het maken van de foto is geen strafbaar feit gepleegd en/of inbreuk gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), Je verklaart dat je dat evenmin doet door de foto aan Blik op Nieuws te leveren en dat het Blik op Nieuws vrijstaat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). Je vrijwaart Blik op Nieuws voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto. Blik op Nieuws is niet aansprakelijk voor onvolledige vergoedingen van derden.

 - Blik op Nieuws heeft het recht om de foto door te leveren aan derden, waaronder (foto)persbureaus, waarbij de derde het recht verkrijgt de foto verder openbaar te maken en te verveelvoudigen, alsmede het recht om dat aan weer anderen toe te staan. Blikopnieuws.nl zal 40% van hetgeen zij hiervoor van derden ontvangt overmaken op het door jou opgegeven bank- of gironummer, na aftrek van alle kosten, tussen jou en Blik op Nieuws. Blik op Nieuws heeft niet de verplichting de foto te publiceren of verder te exploiteren. Alhoewel Blik op Nieuws op haar site je naam zal vermelden wanneer daar een foto afgebeeld wordt, staat Blik op Nieuws er niet voor in dat de derden aan wie zij je foto eventueel doorlevert, dat ook zullen doen.