woensdag, 23. december 2015 - 19:52 Update: 23-12-2015 19:54

Utrecht wil meer transparantie omstreden moskee

Utrecht wil meer transparantie omstreden moskee
Foto: Gem. Utrecht
Utrecht wil meer transparantie omstreden moskee
Foto: Gem. Utrecht
Utrecht

Burgemeester Van Zanen van Utrecht en vertegenwoordigers van de stichting alFitrah hebben woensdagmiddag met elkaar gesproken. In het gesprek heeft de burgemeester zijn zorgen geuit over het gebrek aan openheid van de stichting en vermeende beïnvloeding van levens- en denkwijzen van bezoekers van de moskee en stichting, waaronder kinderen. Er is afgesproken dat alFitrah meewerkt aan een onderzoek naar de (pedagogische) effecten op kinderen die lessen volgen bij de stichting.

De burgemeester heeft in het gesprek alFitrah aangesproken op hun gebrek aan transparantie. Afgesproken is dat alFitrah meer openheid zal geven over wat er gebeurt en wordt besproken tijdens activiteiten van de stichting. AlFitrah benadrukte dat zij de ontstane commotie betreuren en inzien dat dit een gevolg is van hun eerdere gebrek aan openheid. Zij zullen vanaf nu regelmatig met de gemeente in gesprek gaan. In januari staat een vervolggesprek gepland. Op deze manier zal de voortgang van de gemaakte afspraken gemonitord worden.

Vertegenwoordigers van de stichting zullen voortaan aansluiten bij bijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken en afgevaardigden van gemeente, politie en andere organisaties zullen op open wijze worden ontvangen als ze de stichting bezoeken. Eén van de aanleidingen van het gesprek van vandaag was een artikel in de NRC afgelopen zaterdag en andere signalen die de gemeente had gekregen. 

Categorie:
Provincie: