maandag, 7. maart 2016 - 17:17 Update: 07-03-2016 17:25

Kwaliteit beschermde opvang amv's moet beter

Kwaliteit beschermde opvang amv's moet beter
Foto: Archief EHF
Den Haag

De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) moet voldoende zijn.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft daarom aan het Centraal Opvang Asielzoekers (COA)  gevraagd zo spoedig mogelijk een verbeterplan op te stellen met concrete maatregelen om de kwaliteit  te verbeteren en om het verdwijnen van jongeren tegen te gaan. Dit schrijft de staatssecretaris maandag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van de Inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie.

De staatssecretaris deelt de zorg van de Inspecties over de verdwijningen van specifieke groepen jongeren uit de beschermde opvang. In 2015 hebben 24 amv’s de opvang zelfstandig zonder toezicht verlaten. Een groot deel hiervan kwam uit Vietnam en is in kleine groepjes uit de beschermde opvang vertrokken.  

Het Landelijk Parket van het OM is hier een onderzoek naar gestart. Sommige jongeren verlaten de opvang vlak voor het moment dat ze 18 worden. Meestal zijn dit uitgeprocedeerde amv’s die na hun 18e geen recht meer hebben op opvang. 

Als een jongere probeert weg te lopen of de opvang vroegtijdig wil verlaten, proberen medewerkers dit te voorkomen. Ook worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen,  zoals extra bewaking en toezicht en wordt de (plaatselijke) politie gewaarschuwd. Als de politie een weggelopen jongere aantreft wordt deze teruggebracht naar de beschermde opvang.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):