donderdag, 31. maart 2016 - 13:55

Onno Hoes bestuurlijk adviseur COA

Onno Hoes bestuurlijk adviseur COA
Foto: Gemeente Maastricht
Den Haag

Voormalig burgemeester van Maastricht en Brabants Gedeputeerde Onno Hoes wordt per 1 april tijdelijk aangesteld als bestuurlijk adviseur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Hij gaat een bijdrage leveren aan de bestuurlijke uitdagingen waarvoor het COA, gemeenten en provincies staan om de opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders in goede banen te leiden.

Bestuursvoorzitter Gerard Bakker is erg blij met de versterking van de organisatie. "Het uitzonderlijke karakter van het asielzoekersvraagstuk vraagt in het licht van de complexe bestuurlijke verhoudingen en de grote maatschappelijk impact van het vraagstuk voor de Nederlandse samenleving een aparte benadering, zeker als het gaat om bestuurlijke slagkracht. Hierbij kunnen we de expertise en ervaring van de heer Hoes erg goed gebruiken, we zijn erg blij dat hij ons de komende tijd daarbij komt helpen."

Hoes gaat zich vooralsnog twee dagen per week bezig houden met het versterken van de relatie tussen het COA en de besturen van ondermeer gemeenten en provincies door het actief onderhouden van contacten en mee te denken met de gemeentelijke en provinciale bestuurders over de dilemma's van asielopvang en huisvesting van vergunninghouders. Ook met maatschappelijke organisaties, ketenpartners en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal hij spreken over knelpunten en mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn.

Hoes heeft zin in de nieuwe uitdaging. "Ik ben blij dat ik de kans krijg een bijdrage aan dit ingewikkelde maatschappelijke dossier te geven, want uiteindelijk gaat het om mensen van vlees en bloed die huis en haard hebben verlaten in de hoop op een betere toekomst. Het COA is als uitvoeringsorganisatie immers de schakel tussen de politieke keuzes in Den Haag en Brussel en de uiteenlopende sentimenten die leven in de Nederlandse samenleving. Om dat meer vloeiend te laten verlopen draag ik graag een steentje bij."

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: