donderdag, 2. juni 2016 - 14:14

Familiehulp mag huishoudelijke hulp Enschede overnemen van TSN

Familiehulp mag huishoudelijke hulp Enschede overnemen van TSN
Foto: Archief FBF.nl
Enschede

De overname van de huishoudelijke hulp in de gemeente Enschede van het failliete TSN door Stichting Familiehulp is toelaatbaar. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in een procedure die was aangespannen door branchevereniging BTN en thuiszorgorganisaties Solace en BiOns. Er is naar het oordeel van de rechter geen sprake van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst en dus ook geen reden voor heraanbesteding.

De gemeente Enschede had, net als de andere 13 gemeenten in Twente, een overeenkomst met het inmiddels failliete TSN voor het verlenen van huishoudelijke hulp. Toen dat bedrijf in januari failliet dreigde te gaan ging de gemeente op zoek naar een partij die overeenkomst over kon nemen, inclusief alle rechten en plichten die daarbij horen. Het bedrijf Familiehulp verklaarde zich bereid om dat te doen, mits zij een transitievergoeding van de gemeente zou krijgen. Uiteindelijk kwamen partijen tot een akkoord, zonder de gevraagde transitievergoeding. Wel is de gemeente van plan om op korte termijn een zogeheten ‘transformatiebudget’ in te richten, waarop gecontracteerde partijen een beroep kunnen doen.

Aanbestedingsrecht

Volgens BTN, Solace en BiOns zou de gemeente in strijd hebben gehandeld met het aanbestedingsrecht. Volgens de eisers brengt vervanging van een contractspartner een zodanige wijziging van de overeenkomst met zich mee dat de gemeente opnieuw tot aanbesteding over zou moeten gaan. De rechter oordeelt echter dat er geen sprake is van een wezenlijke wijziging van het raamcontract, omdat Familiehulp het één op één van TSN heeft overgenomen. In geval van een faillissement van een contractant is dat volgens Europees recht toegestaan.

Transformatiebudget

Eisers stelden ook dat het door de gemeente beschikbaar gestelde transformatiebudget een verkapte transitievergoeding voor Familiehulp zou zijn. Ook dat is volgens hen in strijd met het aanbestedingsrecht. De voorzieningenrechter oordeelt dat ook dit standpunt onjuist is. De gemeente heeft onweersproken gesteld dat de transitievergoeding een op zichzelf staande subsidieregeling is. Deze staat los van de geldende raamcontracten en is niet uitsluitend beschikbaar voor Familiehulp.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):