vrijdag, 2. september 2016 - 18:55

Bussemaker stelt scholen in staat te helpen bij schoolkosten

Bussemaker stelt scholen in staat te helpen bij schoolkosten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een bol-opleiding in het mbo hoeven zich geen zorgen te maken of zij de schoolkosten wel kunnen betalen. Dat heeft minister Bussemaker de scholen in een brief laten weten.

Mbo-scholen mogen deze kosten voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de studenten te geven. Ook als ouders al kosten voor dit schooljaar hebben gemaakt, kunnen zij bij de school aankloppen. Met de MBO Raad en de Stichting Leergeld is afgesproken dat de scholen kosten ook met terugwerkende kracht mogen betalen. 

Gelijke kansen

Bussemaker stelt dit jaar €5 miljoen beschikbaar om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. “Kinderen mogen niet tot een andere schoolkeuze gedwongen worden omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen”, aldus de bewindsvrouw.

Het geld is nadrukkelijk bedoeld voor ouders met lage inkomens die de schoolkosten echt niet kunnen betalen. Het kan daarbij gaan om studieboeken, speciale kleding, een laptop, of andere benodigdheden zoals materialen.

De scholen krijgen het geld en moeten ervoor zorgen dat het goed terecht komt.

Categorie:
Provincie: