maandag, 3. oktober 2016 - 9:08 Update: 04-10-2016 19:38

Helft vrouwen ziet hond als hun kind

Helft vrouwen ziet hond als hun kind
Foto: Tinki.nl

Voor maar liefst 51% van de vrouwen is een hond niet zomaar een hond, de hond is als een kind voor ze.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Hart voor je hond’ van Tinki.nl onder 728 Nederlandse vrouwen met één of meerdere honden.

Hond is voor 48% volwaardig gezinslid

Voor 48% is de hond niet zozeer een kind, maar wel een volwaardig lid van het gezin met alles wat daarbij hoort. Minder dan 1% antwoordde op de vraag of de hond een volwaardig lid van het gezin is: nee. “Mijn vriend en ik willen geen kinderen meer, dus hebben we gekozen voor een hond. Deze wordt opgenomen in het gezin alsof het een kind van ons is”, omschrijft één van de deelneemster aan het onderzoek de plek van de hond in het gezin.

Vrouw verklaart hond vaker de liefde dan partner

Negen op de tien vrouwen zegt regelmatig ‘ik hou van jou’ tegen hun hond. De helft van de vrouwen spreekt die vier woorden zelfs vaker uit tegen hun hond dan tegen hun eigen partner, kinderen of andere dierbaren. Als de hond kon praten, dan zou hij heel wat geheimen kunnen onthullen. Bijna een kwart van de vrouwen geeft aan wel eens dingen tegen de hond te vertellen die ze tegen niemand anders vertellen. Sowieso krijgt een hond heel wat te horen van zijn ‘vrouwtje’, 95% van de vrouwen zegt ‘geregeld’ tegen de hond te praten, en dat is niet om commando’s of beloningen te geven.

Hond kan op warmste welkom rekenen bij thuiskomst

Bij thuiskomst is de hond niet alleen de eerste die verwelkomd wordt, de hond mag ook nog eens op een veel warmer welkom rekenen dan de partner of de kinderen van de vrouw. Negen op de tien vrouwen bekent de hond enthousiaster te begroeten dan de rest van de huisgenoten. De hond heeft die magische aantrekkingskracht ook op mannen. Want met de stelling ‘ik zou willen dat mijn partner iedere dag zo blij was om mij te zien’ is meer dan de helft van de vrouwen het eens (53,1%).

De hond ligt ‘s nachts gezellig in bed

Het overgrote deel van de honden slaapt ‘s nachts gewoon in de eigen mand (45%) of in de bench (12%). Maar bijna een kwart (22%) van de honden heeft het echt getroffen, die slapen ‘s nachts lekker bij de vrouw des huizes in bed. De overige 20% van de hond slaapt niet in bed, maar wel in de slaapkamer. In het algemeen geeft 56% van de vrouwen aan dat de hond soms of vaker bij ze in bed slaapt. Ook over het bankstel doen de meeste vrouwen niet moeilijk, voor maar 15% is de bank een absolute no-go. Bijna driekwart heeft er helemaal geen moeite mee, de hond mag volgens 71% van de vrouwen gewoon bij ze op de bank kruipen.

Band met hond wordt gezien als onvoorwaardelijk houden van

Als vrouwen moeten omschrijven hoe ze de band met hun hond zien, dan kiest de overgrote meerderheid (64%) voor ‘onvoorwaardelijk houden van’. Een kwart ziet de relatie met hun hond als een ‘bijzondere vriendschap’, en maar vijf procent ziet een hond enkel als ‘prettig gezelschap’. Maar liefst 94% van de vrouwen is het eens (14%) en helemaal eens (80%) met de stelling ‘van mijn hond krijg ik iedere dag onvoorwaardelijke liefde’. Die liefde wordt ook massaal beantwoord, met de stelling ‘ik voel iedere dag onvoorwaardelijke liefde voor mijn hond’, is ook 94% van de vrouwen het eens.

Hond verhoogt levensgeluk en vermindert eenzaamheid

Naast de onvoorwaardelijke liefde, ervaart 94% van de vrouwen verhoogd levensgeluk door hun hond. Maar dat niet alleen, de hond biedt ook troost (95%) en 88% van de vrouwen vindt dat hun hond hun eenzaamheid vermindert. Ook helpt de hond het leven meer ritme, structuur en houvast te geven, volgens 86% van de vrouwen. Vrouwen zijn het ook grotendeels eens met de stelling: honden zijn trouwer dan mensen. Slechts vier procent bestrijdt dat en 3% stelt zich neutraal op. Opvallend hierbij is dat alleenstaande vrouwen zich sterker over deze stelling uitspreken over deze stelling dan vrouwen die samenwonen met kinderen en zonder kinderen. Van de single vrouwen is 82% het ‘helemaal eens’ met de stelling dat de honden trouwer zijn dan mensen, tegenover 70% van de vrouwen met een relatie.

Categorie: