dinsdag, 15. november 2016 - 16:01

Boetes bij drankcontrole sportclubs Nijmegen

Boetes bij drankcontrole sportclubs Nijmegen
Foto: SXC
Nijmegen

De afgelopen week hebben controleurs van de gemeente Nijmegen bij diverse sportclubs gecontroleerd op handhaving van de regels voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Er zijn zeven boetes uitgedeeld.

Sinds begin 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het handhaven van de Drank- en Horecawet, dus ook voor controles op het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat onder andere bij sportclubs nog stappen nodig waren om te komen tot een goede toepassing van de Drank- en Horecawet. Het afgelopen sportseizoen is er daarom een stevige inzet geweest richting sportclubs. Clubs zijn benaderd met het aanbod hen te ondersteunen bij het bewust maken van vrijwilligers van de risico’s van drank verstrekken aan minderjarigen.  Zo zijn 28 sportclubs bezocht door een toezichthouder en een preventieadviseur van Iriszorg. Veel vragen zijn hierbij beantwoord en het heeft er onder meer toe geleid dat 118 vrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholschenken succesvol hebben gevolgd.

Dit seizoen is ook gestart met daadwerkelijke controles. Dit heeft er vorige week toe geleid dat bij controles van negen sportverenigingen er in zeven gevallen bekeuringen zijn uitgedeeld. Er werd, zonder naar een ID te vragen, alcohol geschonken aan jongeren die niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt. De clubs hebben elk een boete van 1360 euro gekregen. Burgemeester Bruls is geschrokken van het resultaat: “Het blijkt dat controles bij sportverenigingen echt noodzakelijk zijn. Ik hoop dat de controles bijdragen aan een betere naleving van de wet. Er lijkt in ieder geval nog genoeg werk aan de winkel te zijn”.

De gemeente zet de controles de komende tijd voort.

Categorie:
Provincie: