maandag, 21. november 2016 - 8:31 Update: 21-11-2016 14:43

'Bijna 80% zwaargewonden van verkeersongeval herstelt nooit volledig'

Brussel

Wanneer iemand zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval moet in 1 op 6 van de gevallen een familielid stoppen met werken om voor het slachtoffer te zorgen. Bijna 80% van alle zwaargewonden herstelt nooit helemaal volledig. Zo blijkt uit de nieuwe Europese studie MyLAC (My Life After The Crash).

MyLAC is een Europees project waarbij verkeerslachtoffers in 20 Europese landen werden bevraagd. Bedoeling was de vele gevolgen van verkeersongevallen in kaart te brengen, zowel op medisch, psychologisch, sociaal als economisch vlak.

Deze studie kwam er op initiatief van het BIVV, in samenwerking met de Europese Federatie van Verkeerslachtoffers (FEVR) en vele tientallen organisaties voor ondersteuning van verkeersslachtoffers in Europa. Hoewel in deze niet-representatieve steekproef de zwaargewonde slachtoffers oververte­genwoordigd zijn, geven de resultaten toch een goed inzicht in de vele gevolgen voor slachtoffers van een verkeerscrash. 

Vaak hoofdletsels, zelfs als je in de wagen zit

Ongeveer 60% van de respondenten moest na hun verkeersongeval langer dan 7 dagen in het ziekenhuis verblijven. De meest voorkomende fysieke letsels waren hoofdletsels, letsels aan de onderste ledematen en letsels aan de wervelkolom. De meeste letsels van voetgangers kwamen voor aan het hoofd (63%) en de onderste ledematen (55%). Slachtoffers die in een wagen zaten tijdens het ongeval hebben in 80% van de gevallen een hoofdletsel en iets meer dan de helft van de gevallen (53%) een letsel aan de wervelkolom.

Posttraumatische stressstoornis in 60% van de gevallen

Meer dan 60% van alle ondervraagde slachtoffers kampte na hun ongeval met een posttraumatische stressstoornis. Het gaat hier dus ook over slachtoffers die minder dan 7 dagen in het ziekenhuis hebben verbleven. Van de slachtoffers die langer dan 7 dagen in het ziekenhuis verbleven had bijna 70% achteraf een ernstige depressie. De tol op psychologisch vlak is dus hoog en mag niet onderschat worden.

1 slachtoffer op 5 heeft zijn woning moeten aanpassen

Van alle zwaargewonden moest uiteindelijk 18% aanpassingen doorvoeren aan zijn woning. 30% is zelfs moeten verhuizen omwille van de gevolgen van het ongeval.

Niet alleen voor het slachtoffer zijn de gevolgen groot, maar ook de naaste familie wordt er door getroffen. In 1 op 6 gevallen (16%) moest een naast familielid zelfs stoppen met werken om zorg te dragen voor het verkeersslachtoffer.

Ook voor het slachtoffer laat een verkeersongeval op professioneel gebied sporen na. Meer dan de helft (54%) van de zware slachtoffers bleef langer dan 3 maanden thuis. Iets meer dan een derde (34%) heeft zijn werk of studies zelfs moeten stopzetten. 

Voor zij die hun werk toch hebben hervat, moest voor bijna 70% de werkbelasting worden aangepast. In bijna 60% van de gevallen waren er speciale voorzieningen nodig om het slachtoffer toch zijn taken te kunnen laten uitvoeren. 

Bijna 80% van de zwaargewonden herstelt nooit volledig

Van alle zwaargewonden die langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moesten verblijven, geeft slechts 22% aan volledig hersteld te zijn. Dit wil zeggen dat bijna 80% van alle zwaargewonden nog elke dag hinder, in kleine of grote mate, ondervindt van zijn ongeval. 

Een zwaar gewonde op 5 verliest meer dan 1000 Euro per maand

De helft van de zwaargewonde personen heeft na zijn ongeval te maken gehad met een inkomensverlies van ongeveer 200 euro per maand. Bijna 1 op 5 (19%) heeft zelfs een financieel verlies van meer dan 1000 euro per maand geleden. In het algemeen kunnen we stellen dat zware letsels gepaard gaan met een aanzienlijk inkomensverlies. 

Conclusie

MyLAC toont nogmaals duidelijk aan dat de gevolgen van een verkeersongeval niet enkel beperkt blijven tot materiële en lichamelijke schade. Ook op psychologisch en financieel vlak dragen verkeerslachtoffers en hun omgeving vaak levenslang de gevolgen van een verkeersongeval.  En het maakt niet uit of je slachtoffer was als voetganger, fietser of als inzittende van een auto. Alle weggebruikers hebben met dergelijke zware gevolgen te maken.

Provincie:
Blik op 112: