dinsdag, 22. november 2016 - 8:23 Update: 22-11-2016 8:24

Waterschap Fryslân wil € 63 miljoen investeren in in waterbeheer

Waterschap Fryslân wil € 63 miljoen investeren in in waterbeheer
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

Wetterskip Fryslân wil volgend jaar € 63 miljoen investeren in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde concept-begroting voor 2017.

Ruim € 24 miljoen is bestemd voor projecten om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Naast lopende dijkprojecten op Ameland en langs de Waddenkust start het waterschap met de voorbereiding voor de verbetering van de Lauwersmeerdijk en de dijkverbetering KoehoolLauwersmeer. Ook investeert het waterschap in het verhogen en versterken van diverse oevers- en kaden. In 2017 staat er twintig kilometer kadeverbetering op het programma. Onder meer bij De Tike, Sneek-Zuid, Oppenhuizen, Grou en Akkrum.  

Hoosbuien

Ruim € 27 miljoen is bestemd voor het verbeteren van de water aan- en afvoer voor landbouw en natuur en maatregelen die bijdragen aan de waterkwaliteit.  Het geld gaat naar vervanging en renovatie van gemalen en stuwen, aanleg van waterberging, vispassages en natuurvriendelijke oevers. De toename van steeds forsere hoosbuien vraagt daarbij wel om een nieuwe aanpak, aldus het dagelijks bestuur. Samen met inwoners, overheden en organisaties wil het waterschap op zoek naar slimme oplossingen om schade door wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Om de afvalwaterzuivering op orde te houden wordt er € 11 miljoen geïnvesteerd in verbetering en modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, vervanging van een rioolgemaal en het aanpassen van persleidingen waarmee het rioolwater naar de zuivering wordt getransporteerd. 

Burger gaat mee betalen

Tarieven  De begroting voor 2017 omvat ruim 136  miljoen euro. Door naast investeringen ook te bezuinigingen, blijven de tariefstijgingen beperkt. Huishoudens met een eigen woning gaan gemiddeld  1,2 procent meer betalen. Huishoudens met een huurwoning  0,8 procent en agrarische bedrijven 1,7 procent. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de conceptbegroting 2017 op maandag  28 november in een commissievergadering. Dinsdag 13 december beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.  
 

Provincie: