dinsdag, 22. november 2016 - 16:26

'Bezuinigingen criminaliteitspreventie staan haaks op kabinetsbeleid'

'Bezuinigingen criminaliteitspreventie staan haaks op kabinetsbeleid'
Den Haag

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), biedt dinsdag 22 november de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, in persoon van Madeleine van Toorenburg, een petitie aan. In de petitie roepen het CCV en meer dan 15 publieke en private partijen op om de voorgenomen bezuiniging op het CCV terug te draaien.

Volgens de ondertekenaars komt criminaliteitspreventie door de bezuiniging zwaar onder druk te staan. Opgebouwde publiek-private netwerken verbrokkelen en opgebouwde kennis verdwijnt. Dit heeft grote gevolgen voor de fysieke- en sociale veiligheid in Nederland en leidt tot extra druk op de strafrechtketen. "Deze bezuiniging staat haaks op het beleid van het kabinet om criminaliteit en overlast te voorkomen en is dan ook onbegrijpelijk", aldus Van den Brink.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam half oktober met dalende criminaliteitscijfers. "Daar mogen we trots op zijn, maar dat is geen reden om nu achterover te leunen en alleen op repressie in te zetten. Een goede aanpak van criminaliteit bestaat uit zowel een preventieve- als een repressieve aanpak. Die twee moeten complementair zijn aan elkaar. Met deze bezuiniging zaagt de minister één poot onder de stoel vandaan", vervolgt Van den Brink.

De bezuiniging op het CCV treft zowel particulieren als ondernemers. Bijvoorbeeld bewoners omdat projecten als Buurtbemiddeling op de tocht komen te staan. In winkelgebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen neemt het aantal vernielingen met 33% af en het aantal bedreigingen met 21%. Door dit keurmerk weg te bezuinigen laat het kabinet ondernemers in de kou staan en verdwijnt er een unieke publiek-private samenwerking.

"De Zweedse minister van Justitie bezocht vorig jaar het CCV om van onze unieke aanpak te leren. De Belgen zijn jaloers dat zij hun kennis niet hebben gebundeld in één centrum. Onbegrijpelijk dat de minister in zijn bezuinigingsdrift het kind met het badwater weggooit", besluit Van den Brink.