zaterdag, 20. mei 2017 - 13:42 Update: 20-05-2017 13:51

Amsterdam investeert 1 miljoen euro in taal- en ouderbetrokkenheid voor ouders op de scholen

Amsterdam investeert 1 miljoen euro in taal- en ouderbetrokkenheid voor ouders op de scholen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Amsterdam heeft sinds 2006 een subsidieregeling ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’. Ouders die de Nederlandse taal niet voldoende spreken en schrijven kunnen op de school van hun kinderen taallessen volgen. Naast het verbeteren van de Nederlandse taal, is het doel om de ouders meer te betrekken bij de school van hun kinderen. In 2016 volgden 900 ouders de taal- en ouderbetrokkenheidcursus op de school van kind.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Ouders die de taal niet goed spreken, zijn vaak geneigd om afstand te houden van de school van hun kinderen. Het college wil die ouders juist op school omdat ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk is voor een goede schoolcarrière van kinderen. Deze cursus helpt ouders niet alleen bij het leren van de taal en het schoolwerk van hun kind, maar kan ook een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk.”

Inhoud van cursus

De inhoud van de cursussen wordt in nauw overleg met de schooldirectie vastgesteld en is aanvullend op andere activiteiten van de school. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s van de school en bij de leervraag van de ouders. Denk aan bijvoorbeeld gezondheid en gezonde levensstijl.

Rol van de ouder

In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de rol die de ouder kan spelen bij de schoolloopbaan van het kind. Door het maken van een portfolio worden ouders gestimuleerd om met hun kind te praten, te spelen, samen te koken, samen te lezen etc. De cursus duurt 11 weken, twee dagdelen per week. Daarnaast voeren de ouders opdrachten uit, veelal met hun kind.

Categorie:
Provincie: