woensdag, 26. juli 2017 - 13:38 Update: 26-07-2017 22:09

Levenslang gestrafte man krijgt geen verlof

Geen verlof voor levenslang gestrafte man
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Rechtbank in Den Haag heeft donderdag een beslissing genomen in het kort geding dat door een levenslang gestrafte man tegen de Staat was aangespannen. De man is sinds 1992 gedetineerd wegens doodslag, twee pogingen doodslag en diefstal door middel van braak en bedreiging.

Niet ontvankelijk

De man eiste in dit kort geding dat de voorzieningenrechter aan de Staat opdracht zou geven om aan hem binnen zeven dagen verlof te verlenen in het kader van zijn resocialisatie. De man beroept zich daarbij op een eerdere uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waarin is beslist dat hij aanspraak heeft op verlof om zich te kunnen voorbereiden op zijn terugkeer in de samenleving. De staatssecretaris heeft uitvoering gegeven aan die beslissing, maar de man is het niet eens met de wijze waarop dat is gebeurd. Via een kort geding wilde hij afdwingen dat de Staat alsnog op de volgens hem juiste wijze gevolg geeft aan de beslissing van de RSJ.

Beslissing onaantastbaar

De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld dat de man niet ontvankelijk is in zijn vordering. De RSJ is de aangewezen instantie om hierover te beslissen. Op de zitting is gebleken dat de man aanvankelijk beroep bij de RSJ heeft ingesteld, maar dat hij dit beroep weer heeft ingetrokken. Dit betekent dat de beslissing van de staatssecretaris onaantastbaar is geworden, zodat de man daartegen niet meer kan opkomen.

Categorie:
Provincie: