donderdag, 2. november 2017 - 16:54

App moet onnodige politiecontrole voorkomen

App moet onnodige politiecontrole voorkomen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Verschillende politieteams in Nederland nemen deel aan de pilot proactief controleren. Naast teams uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Landelijke Eenheid en Apeldoorn neemt ook de eenheid Den Haag deel aan de pilot, die van december 2017 tot en met mei 2018 loopt.

Betere en gerichtere selecties

De proef richt zich op alle ‘proactieve controles van voertuigen of personen’, dat wil zeggen voertuigen of personen die worden geselecteerd zonder strafrechtelijke verdenking. Doel van de landelijke pilot is om agenten in de uitvoering van dit soort controles te ondersteunen. Agenten die de app gebruiken, kunnen bij het opvragen van het voertuig of de persoon zien of deze recent al eerder is gecontroleerd en wat de eventuele bevindingen waren. Hierdoor kan betere en gerichtere selectie plaatsvinden, en kunnen politiemensen op straat ook beter uitleggen waarom zij iemand controleren. Bovendien wordt hierdoor een onnodige controle voorkomen. Daarmee wordt het professioneel handelen van de politie vergroot.

Geen stopformulieren

In de media verschenen donderdag 1 november berichten dat de politie Eenheid Den Haag  ‘toch aan de slag ging met stopformulieren’, daarmee werd  gedoeld op deze pilot, die echter niet met stopformulieren is te vergelijken. De app heeft meer mogelijkheden en heeft een ander doel. In tegenstelling tot het stopformulier, zoals dat in Engeland in gebruik is, vergroot de app de informatiepositie van een agent voorafgaand aan een (volgende) controle, in plaats van zich te richten op verantwoording achteraf. 
Bovendien wordt het stopformulier in Engeland alleen ingezet bij zogenaamde ‘stop and search’ feiten. In die gevallen is dus wel sprake van een verdenking van een overtreding of strafbaar feit, terwijl het bij deze pilot gaat om proactieve controles zonder strafrechtelijke  verdenking. Ook wordt bij een identiteitscontrole in Nederland de etniciteit van een betrokkene niet geregistreerd. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: