woensdag, 10. oktober 2018 - 20:53 Update: 10-10-2018 20:55

Oorzaak verontreiniging riolering en Afwateringskanaal Delfzijl bekend

Oorzaak verontreiniging riolering en Afwateringskanaal Delfzijl bekend
Foto: Archief bon
Delfzijl

Uit onderzoek is gebleken dat aardgascondensaat de riolering op het Tankenpark en het Afwaterings-kanaal in Farmsum heeft verontreinigd. Het aardgascondensaat is afkomstig van het Tankenpark van de NAM. In opdracht van waterschap Hunze en Aa's is het Afwateringskanaal inmiddels gereinigd. Het vervuilde water is met tankauto's afgevoerd. De schermen op het kanaal blijven voor de zekerheid nog enige tijd liggen, mocht er toch weer lekkage optreden.

De riolering op het terrein van het Tankenpark is vrijdag 5 oktober door de gemeente met balgen af-gesloten om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Toch bleef de riolering enigszins lek-ken. Vervolgens is daarom een put in de riolering volgestort met zand. Het betreft een hemelwaterriool, dat regenwater opvangt en afvoert. De riolering wordt over een afstand van bijna een kilometer leeggehaald en grondig schoongemaakt. Met deze werkzaamheden is inmiddels begonnen. Het ver-vuilde water wordt met tankauto's afgevoerd. Daarna wordt onderzocht of sprake is van bodemveront-reiniging. Mocht dat het geval zijn, dan moet de bodem zo snel mogelijk schoongemaakt worden.

Geen gevaar volksgezondheid

Het aardgascondensaat, een afvalproduct dat vrijkomt bij gaswinning, bevat gevaarlijke stoffen. In de omgeving van het Tankenpark was het goed te ruiken. Door de brandweer en GGD zijn metingen ver-richt om te kijken of de concentraties van de stoffen gevaar konden opleveren voor de gezondheid van omwonenden. Gelukkig zijn in de omgeving van de woningen geen hoge en langdurige concentraties gemeten, waardoor de gezondheid gevaar zou kunnen lopen. Door de vrijgekomen geur blijkt een aantal omwonenden toch gezondheidsklachten te hebben in de vorm van hoofdpijn. Mochten zij naar aanleiding van de vrijgekomen geur gezondheidsklachten houden, dan kunnen ze contact opnemen met hun huisarts of met de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Groningen. De GGD Gronin-gen is bereikbaar via het algemene nummer 050 – 367 4000.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):