dinsdag, 23. juli 2019 - 11:47

Pride Walk is activistisch en demonstratief begin van Pride Amsterdam

Foto van Pride Walk
Amsterdam

Met een manifestatie bij het homo-monument en een demonstratieve en activistische mars naar het Vondelpark, wordt het negen dagen durende festival Pride Amsterdam zaterdag 27 juli met de zogenoemde Pride Walk officieel geopend. De route van de Pride Walk is dit jaar aangepast. De stoet zal namelijk richting Concertgebouw gaan, door de PC Hooftstraat, onder het Rijksmuseum doorlopen richting Vondelpark. Het Rijksmuseum is die dag in regenboogkleuren gehuld. Daar zal van de stoet van duizenden mensen een officiële foto worden gemaakt. In het Vondelpark wordt Pride Amsterdam vervolgens officieel bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland.

Pride Amsterdam wil met haar festival blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. De organisatie verwacht dat bij deze openingsactiviteit weer enkele duizenden mensen gaan mee open dwars door het centrum van Amsterdam. De afgelopen jaren is de belangstelling voor de Pride Walk alleen maar toegenomen.

Statement afgeven

“Met de Pride Walk protesteren we tegen onrecht en vervolging in meer dan 70 landen en geven we aan dat we het niet langer pikken dat anderen vinden dat zij kunnen bepalen hoe wij moeten leven. We laten zien dat we een prachtige community zijn in al onze diversiteit en veelkleurigheid”, zegt organisator Hans Verhoeven van de Pride Walk. “Zes jaar geleden werd de eerste Pride Walk gelopen. De Pride Walk is voor en van iedereen. We nodigen mensen uit hun boodschap of mening kenbaar te maken. Pak een stuk karton en schrijf daarop wat je vindt dat moet veranderen, waar je voor of tegen bent of wat beter kan. Maar met een regenboogvlag wapperen is ook een statement. Door de jaren heen lopen steeds meer organisaties en groepen mee, die de Pride Walk gebruiken om de doelen die ze willen bereiken kenbaar te maken en kracht bij te zetten. Veel mensen lopen ook mee vanuit een gevoel van verbondenheid en solidariteit.” 

Verleden & toekomst

Thema van Pride Amsterdam is ‘Remember the past, Create the future’ vanwege de herdenking van de Stonewall-rellen, die 50 jaar geleden in New York uitbraken en die een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging. Om dit zichtbaar terug te laten komen tijdens de Pride Walk worden er 75 borden meegedragen waarop de mijlpalen en helden uit het verleden en de doelen die nog bereikt moeten worden, worden weergeven. Verhoeven: “Die borden geven een mooi overzicht van het verleden, en zijn tegelijkertijd ook een spoorboekje voor datgene waar we ons de komende jaren nog voor in moeten zetten.”

Flags of Shame

In het internationale gedeelte van de Pride Walk worden onder de noemer 'Flags of Shame’, de vlaggen meegedragen van de meer dan zeventig landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat, in sommige landen zelfs met de dood als straf. “Elk jaar worden dat er gelukkig minder, dit jaar al weer 5 minder dan vorig jaar, omdat die landen hun wetgeving hebben aangepast of het hooggerechtshof heeft bepaald dat de bepalingen in de wet ongrondwettelijk zijn. Dat resultaat is te danken aan lokale activisten, die vaak met gevaar voor eigen leven, zich inzetten voor verandering van de wet. Maar ook de Equal Rights Coalition (ERC) heeft daar vaak een rol in gespeeld. De ERC bestaat uit ongeveer 40 landen die de diplomatie inzetten om de wetten in die landen van tafel te krijgen.” 

Bijzonderheden 2019

Bijzonder is dat het Leger des Heils, dit jaar zelfs met een orkest, wil meelopen. “Verhoeven: Daarmee is de ‘hele’ kerk nog niet ‘om’, maar het is een begin.” Het Amsterdamse Leger des Heils wil hiermee wel het signaal afgeven dat zij een organisatie is voor alle mensen, zonder enige vorm van discriminatie. “Gods liefde is er voor ieder mens. In onze wereldwijde ‘mission statement’ geven we dat ook aan. En dan moet je het als organisatie ook laten zien”, vindt Margot Merts van het Leger des Heils. “Daarom lopen we mee. Maar we vragen ook aan de LHBT-gemeenschap om ons tijd te geven om dit verder wereldwijd te ontwikkelen.”

Tijdens deze Pride Walk worden ook replica's (de originelen liggen in musea) van de AIDS Memorial Quilts meegedragen. Het betreft een verzameling gedenkdoeken (naamvlaggen) ter herinnering aan mensen die aan de gevolgen van aids zijn overleden. Acht naamvlaggen worden op zo’n manier aan elkaar genaaid dat vierkante quiltblokken ontstaan van 3,80 bij 3,80 meter. Samen vormen deze blokken één lappendeken, oftewel een quilt. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):