maandag, 29. juni 2020 - 9:51

Varkens in Nood klaagt slachthuis aan voor ernstige dierenmishandeling

varkens-stal
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Stichting Varkens in Nood heeft vandaag aangifte gedaan tegen een slachthuis waar het de afgelopen jaren herhaaldelijk misging tijdens het slachten. Daarbij kwamen levende varkens onverdoofd in een broeibak terecht waar ze verdronken in heet water (60 graden Celsius). De stichting eist dat het slachthuis de wet naleeft die het verbiedt om dieren onnodig pijn te doen of letsel toe te brengen. Varkens in Nood wordt in deze zaak bijgestaan door strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling.

Gruwelijke dood

Uit rapporten die Varkens in Nood opvroeg bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat van begin 2018 tot en met juni 2019 regelmatig ernstige misstanden plaatsvonden tijdens het slachten van varkens. De dieren kwamen daarbij op gruwelijke wijze om het leven. Naar aanleiding van deze incidenten voerde Varkens in Nood al eerder - met succes - campagne voor verplicht cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen.

Bestuursrecht faalt

De NVWA treedt bij dit soort misstanden bestuursrechtelijk op tegen slachthuizen met waarschuwingen of boetes van 1.500 euro per overtreding. Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood: “Bestuursrechtelijke boetes vanuit de NVWA zijn hier volstrekt onvoldoende, ze doen op geen enkele wijze recht aan de ernst van de misdragingen. Bovendien hebben de lage boetes geen enkel afschrikwekkend effect zoals duidelijk blijkt uit de herhaling van de overtredingen.”

Strafbare feiten

Het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren is strafbaar volgens de Wet dieren, art. 2.1. Strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling: “Het is duidelijk dat er in het bewuste slachthuis bij herhaling sprake is van structureel, onnodig dierenleed dat voorkomen had kunnen worden. Deze ernstige dierenmishandeling vraagt om strafrechtelijke sancties.”

Categorie:
Provincie: