donderdag, 3. juni 2021 - 8:29 Update: 03-06-2021 11:07

CBS: Aantal coronadoden in februari met 40 procent gedaald

begrafenis-kist-uitvaart
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In februari 2021 stierven 2.504 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 'Het totaal aantal coronadoden komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met februari op 27.056', zo meldt het CBS donderdag.

Wet langdurige zorg (Wlz)

'Van hen overleden 24.242 mensen aan vastgestelde COVID-19 en 2.814 aan vermoedelijke COVID-19. Het aandeel aan corona overleden mensen dat Wlz-zorg kreeg nam in februari af tot 53 procent', aldus het CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken die vandaag zijn gepubliceerd. 

40 procent minder sterfte in februari

De sterfte aan COVID-19 was in februari ruim 40 procent lager dan in januari 2021, en was ook lager dan die in november en december 2020. De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op 97,1 procent van alle doodsoorzakenverklaringen in januari 2021 en 95,3 procent in februari. Het CBS publiceert ook wekelijks over het aantal overledenen, gebaseerd op sterfteberichten die het CBS dagelijks van gemeenten krijgt. Die sterfteberichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaken.

In februari helft minder Wlz-gebruikers overleden aan COVID-19

In februari 2021 overleden 1.333 gebruikers van langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan COVID-19, 1 217 minder dan in januari. Van de 27.056 mensen die sinds maart 2020 zijn gestorven aan vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 ontving 58 procent (15.560 mensen) zorg vanuit de Wlz, zoals zorg in een verpleeghuis. In de tweede helft van februari nam dit aandeel af, in week 8 was het nog 45 procent. Met 25 procent van de sterfgevallen was COVID-19 ook in februari nog een belangrijke doodsoorzaak van Wlz-zorggebruikers. In januari was dat nog 36 procent. Ook in de overige bevolking nam dit aandeel af, van 18 procent in januari naar 14 procent in februari.

Daling in laatste weken van januari zet door in februari

In de tweede golf van de coronapandemie steeg het aantal overledenen per week aan COVID-19 gestaag, van 139 in de week van 21 september 2020 (week 39), tot 1 178 in week 53 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021). In die laatste week had 29 procent van alle sterfgevallen COVID-19 als oorzaak. Hierna nam het wekelijkse aantal aan COVID-19 overledenen af, tot 479 in de laatste week van februari; 15 procent van alle sterfgevallen in die week.

Geleidelijke daling sterfte aan andere doodsoorzaken

De sterfte aan andere doodsoorzaken was van november 2020 tot en met januari 2021 stabiel, volgens de voorlopige cijfers. In februari 2021 is er wel een daling te zien, net als in voorgaande jaren. Vooral het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten is afgenomen in vergelijking met vorig jaar. De afname is niet te zien in het aantal niet-natuurlijk doden. Deze winter was er in tegenstelling tot eerdere jaren geen hogere sterfte aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):