woensdag, 27. oktober 2021 - 18:10 Update: 27-10-2021 18:19

Beveiligingsbedrijven moeten uitkomst gaan bieden in persoonsbeveiliging

Beveiligingsbedrijven moeten uitkomst gaan bieden in persoonsbeveiliging
Foto: Archief EHF
Den Haag

De afgelopen jaren zijn de zaken binnen het stelsel van bewaken en beveiligen complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte geworden. Dit heeft geleid tot een toenemende druk op het stelsel bewaken en beveiligen.

De afschuwelijke gebeurtenissen van de afgelopen periode hebben daarnaast aangetoond dat excessief geweld tegen de dragers van onze democratische instituties vanuit criminele netwerken geen taboe meer is. Bescherming van deze personen, zoals bijvoorbeeld journalisten, advocaten en politici, is een voorwaarde voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en het brede offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarom investeert het kabinet, in het kader van het brede offensief tegen de georganiseerde criminaliteit in de versterking van het stelsel bewaken en beveiligen.

In het kader van de verdere versterking van het stelsel heeft minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus de Commissie Bos ingesteld. De Commissie Bos is gevraagd het stelsel te beoordelen en voorstellen te doen voor de wijze waarop het stelsel toekomstbestendig gemaakt kan worden. De Commissie heeft de minister het rapport gisteravond aangeboden.

Grappenhous zei vanavond in het NOS journaal dat hij particulieren beveiligingsbedrijven wil gaan inzetten tot de politie voldoende mensen heeft opgeleid.