donderdag, 3. februari 2022 - 8:30 Update: 03-02-2022 12:42

OZB gaat gemiddeld met 4,4% omhoog

woning-verkoop-ozb-woz
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Alle gemeenten in Nederland verwachten in 2022 bij elkaar 11,5 miljard euro te ontvangen uit gemeentebelastingen. 'Dat is 2,0 procent meer dan in 2021 werd begroot', zo meldt het CBS donderdag.

Ruim driekwart van begroting

'De onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing leveren de grootste bijdrage op met 8,8 miljard euro en zijn goed voor meer dan drie kwart van de begroting', aldus het CBS. De onderzochte begrotingen zijn door de gemeenten opgesteld voor 15 november 2021.

Opbrengst ozb neemt met 4,4 procent toe

De opbrengst van de ozb op woningen en niet-woningen stijgt in 2022 naar verwachting met 4,4 procent naar 4,8 miljard euro. Dit is iets meer dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van 4,0 procent over de afgelopen tien jaar. De stijging is wel minder groot dan in 2021, toen een stijging van 5,8 procent werd begroot. 

Ontwikkeling WOZ-waarde

De verandering van de opbrengst ozb wordt bepaald door de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed (WOZ-waarde), van het aantal panden en door de tariefontwikkeling. De inkomsten uit de onroerendezaakbelasting behoren tot de algemene middelen van een gemeente en zijn derhalve vrij besteedbaar.

Rioolheffing

De begrote opbrengst van de rioolheffing neemt dit jaar met 2,9 procent toe tot 1,8 miljard euro, dat is de hoogste stijging sinds 2013. De gemiddelde toename van de begrote rioolheffing over de afgelopen vijf jaar bedraagt 2,0 procent. De stijging van de rioolheffing hangt onder andere samen met de gestegen kosten van het onderhoud, beheer van de riolering en uitbreiding van het areaal. De inkomsten van de rioolheffing mogen gemeenten alleen besteden aan de gemeentelijke watertaken en zijn maximaal kostendekkend.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten brengen naar verwachting dit jaar 2,3 miljard euro op. Dit is 4,0 procent meer dan in 2021. De toename is kleiner dan de begrote opbrengststijgingen van deze heffing in 2021 en 2020 (respectievelijk 9,9 procent en 8,4 procent). Net als de rioolheffing mag de afvalstoffenheffing maximaal kostendekkend zijn.

Categorie:
Provincie: