woensdag, 9. maart 2022 - 16:24 Update: 09-03-2022 16:28

Rechter: Kamerlid Gündoğan moet terug in fractie van Volt

Nilüfer Gündoğan
Foto: Volt
Amsterdam/Den Haag

Politieke partij Volt moet alle maatregelen tegen Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan terugdraaien: zowel de schorsing als de beëindiging van haar fractielidmaatschap zijn onterecht en moeten per direct worden ingetrokken. Ook moet de partij haar een voorlopige schadevergoeding van 5000 euro betalen. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald.

Meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Kamerlid Gündoğan werd op 13 februari 2022 geschorst als fractielid. Dat gebeurde nadat er bij de partij meldingen over haar waren binnengekomen die zouden wijzen op grensoverschrijdend gedrag. De schorsing werd de volgende dag in een persbericht bekendgemaakt. Op 23 februari werd het partijbestuur door het door hen ingeschakelde onderzoeksbureau BING in een tussenrapportage geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. 

Geen hoor en wederhoor gepleegd

Er was op dat moment nog niet door het bureau met Gündoğan zelf gesproken. Op 26 februari werd het fractielidmaatschap van Gündoğan beëindigd. Op 1 maart ontmoetten de partijen elkaar voor de rechter. Het Kamerlid ontkende daar dat er van grensoverschrijdend gedrag sprake was en stelde dat de schorsing en beëindiging van haar fractielidmaatschap onterecht waren, ook omdat er nog geen hoor en wederhoor was gepleegd.

Geen juridische en inhoudelijke grond voor schorsing

De voorzieningenrechter stelt Gündoğan in het gelijk en oordeelt dat Volt in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld. Ten aanzien van de schorsing als fractielid concludeert de rechtbank dat hier zowel juridisch als inhoudelijk geen grond voor was. De partijstatuten en het Fractiereglement bieden voor een schorsing geen juridische grondslag. Het schorsingsbesluit had alleen daarom al nooit genomen mogen worden.

Schorsing zonder deugdelijke uitleg

Ook inhoudelijk was er onvoldoende basis om tot een schorsing over te gaan: weliswaar mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag actie ondernemen, maar een schorsing van Gündoğan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel.

Ook geen gronden voor beëindiging fractielidmaatschap

Ten aanzien van de beëindiging van het fractielidmaatschap komt de rechtbank eveneens tot de conclusie dat er zowel geen correcte procedure is gevolgd als dat er voor het besluit ook inhoudelijk onvoldoende grond was. 

Categorie:
Provincie: