vrijdag, 7. juli 2023 - 20:46

Meer passagiers van privéjets gaan in 2025 vliegbelasting betalen

Foto van privejet | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet onderneemt actie zodat meer passagiers die in privéjets vliegen vliegbelasting gaan betalen. Dit gebeurt door de gewichtsgrens te verlagen, waardoor passagiers bij 82% van de vluchten met dit type vliegtuigen vliegbelasting gaan betalen. Nu betalen de passagiers van 60% van de vluchten met privéjets vliegbelasting. De maatregel gaat per 1 januari 2025 in.

Aangepaste vliegbelasting voor passagier van privéjets

De vliegbelasting is in 2021 door het kabinet ingevoerd om de vervuiling en overlast die door vliegen wordt veroorzaakt beter te beprijzen. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer naar 3 mogelijke aanvullingen op de in januari van dit jaar verhoogde vliegbelasting gekeken, waaronder het toepassen van een lagere gewichtsgrens. Dit blijkt te kunnen, waardoor meer passagiers van privéjets vliegbelasting gaan betalen. Naar verwachting stijgt het aantal vluchten van privéjets waarbij vliegbelasting door passagiers betaald moet worden hierdoor van 9960 (60%) naar 13.612 vluchten per jaar (82%).

Europese emissiehandelssysteem

Er is voor deze nieuwe grens gekozen zodat aangesloten wordt bij de gewichtsgrens die gehanteerd wordt in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Zo blijft de maatregel uitvoerbaar. De aanpassing heeft minimale gevolgen voor de luchthavens, doordat het aanpassen van de grens makkelijk te verwerken is in de systemen van luchthavens. De maatregel voor het aanpassen van de gewichtsgrens zal worden opgenomen in het Belastingplan 2025.

Geen aanpassing voor transferpassagiers en AirRail-passagiers

Daarnaast is er nog gekeken naar de mogelijkheid om transferpassagiers te belasten en AirRail-passagiers juist vrij te stellen van de vliegbelasting. Het belasten van transferpassagiers heeft als voordelen een hogere belastingopbrengst en een lagere CO2-uitstoot. De nadelen zijn dat het zorgt voor een afname van intercontinentale verbindingen met Azië en Noord-Amerika vanuit Nederland doordat reizigers via andere Europese luchthavens gaan reizen. Dit kan de hubfunctie van Schiphol raken en economische gevolgen hebben. 

Europees verband

Het kabinet vindt het daarom onverstandig om op dit moment als enig lid van de Europese Unie een vliegbelasting voor transferpassagiers in te voeren. Het kabinet wil daarom op korte termijn in Europees verband de vliegbelasting en de hoogte van de tarieven bespreken. Het blijkt daarnaast dat onder de huidige omstandigheden het niet wenselijk is om een uitzondering te maken voor AirRail-passagiers in verband met slechte uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Categorie:
Provincie: