vrijdag, 1. september 2023 - 10:47 Update: 01-09-2023 10:48

'Utrecht moet stoppen met aanbesteden sociaal werk'

Utrecht

Utrechtse welzijnswerkers willen dat de gemeente stopt met het aanbesteden van sociaal werk. Om de zoveel jaar zorgt dit circus, waarbij allerlei partijen kunnen meedingen naar het uitvoeren van sociaal werk, opnieuw voor veel onrust.

Utrechtse welzijnswerkers komen daarom met een manifest. Daarin staan onder meer de voorwaarden waaronder zij goed sociaal werk voor de inwoners van Utrecht kunnen doen.  

Welzijnswerkers bieden het manifest 'Sterk Sociaal Werk' met bijbehorende petitie donderdag 31 augustus aan de voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport aan. 

Geen plek voor competitie

Laurie de Haan, welzijnswerker en actief lid van de FNV: ‘'Als marktwerking in de zorg belangrijker is dan het welzijn van mensen, dan gaat er iets goed mis. Competitie tussen aanbieders hoort niet thuis in het sociaal domein.’

Manifest Sterk Sociaal Werk 

Voorwaarden bij  de aanbesteding staan in het manifest ‘Sterk Sociaal Werk’. Daarin staan ook 11 principes voor goed en professioneel welzijnswerk beschreven. Zoals het werken aan een lange termijnrelatie tussen welzijnswerker, gemeente, inwoners en cliënten. De Haan: ‘Een lange relatie werkt als een medicijn voor vertrouwen. Biedt inwoners en cliënten een vast contactpersoon, een bekend gezicht. De lokale gemeenschap is niet gebaat bij telkens een nieuw gezicht. Het gaat over lokale gemeenschappen en over individuen. Over veel verschillende en soms complexe vraagstukken.’

Kies voor rust 

De welzijnswerkers vinden dat de gemeente ook voor rust, continuïteit en zekerheid voor de Utrechtse welzijnswerkers moet kiezen. De Haan: ‘We gaan ons werk echt niet beter doen met onzekerheid over de inhoud van ons werk en arbeidsvoorwaarden. Want het is maar afwachten hoe de nieuwe partij te werk gaat.’ 

De tijd dringt 

In 2024 lopen de eerste contracten van welzijnsaanbieders af. Het gaat dan onder meer om Buurtteams Sociaal Makelen en Sport, bewegen en Verenigingsondersteuning. In de jaren daarna zijn daklozenzorg en jongerenwerk aan de beurt. De Haan: ‘We roepen de politiek op dit onnodige aanbestedingencircus te stoppen. Luister naar de welzijnswerkers en ga samenwerken.’ 

Categorie:
Provincie: