Weekoverzicht donderdag

donderdag, 5. september 2019 - 9:13

Eerste ‘stopcontact op zee’ opgeleverd door TenneT

Het eerste grote ‘stopcontact’, het platform Borssele Alpha, voor het elektriciteitsnet op zee is door TenneT opgeleverd. 'Hiermee zal de windenergie Lees verder...

Utrecht stelt 0,45 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren
donderdag, 5. september 2019 - 8:55

Veehouderij op weg naar kringlooplandbouw

Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het Lees verder...

'Extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid'
donderdag, 5. september 2019 - 8:22

Defensie-uitgaven vorig jaar naar 9,1 miljard gestegen

In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent en lag daarmee onder de afgesproken twee procentnorm van de Lees verder...