woensdag, 28. februari 2018 - 17:43 Update: 28-02-2018 17:55

Nederlandse steekmug kan het Rift Valley fever virus overbrengen

Nederlandse steekmug kan het Rift Valley fever virus overbrengen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Wageningen

De in Nederland meest voorkomende muggensoort Culex (Cx.) pipiens, ook wel de gewone steekmug, kan het Rift Valley fever virus (RVFV) verspreiden. Dit heeft Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) aangetoond.

Verspreiding

In eerder onderzoek werd al aangetoond dat Nederlandse lammeren erg vatbaar zijn voor dit virus. In de eerste experimenten werd het virus toegevoegd aan bloed, wat vervolgens via kunstmatige manier aan de muggen werd aangeboden. Deze experimenten toonden aan dat de muggen het virus kunnen opnemen, vermeerderen en via speeksel kunnen doorgeven. 

Via bloedopname

Vervolgens is onderzocht of muggen besmet kunnen raken tijdens het voeden op RVFV-geïnfecteerde lammeren. De virustransmissie van lam naar mug bleek verrassend efficiënt, al leek het zich te beperken tot de periode waarin de hoeveelheid virus in het bloed maximaal was.

Nader onderzoek

Daarnaast werd een verhoogde virusreplicatie in de huid waargenomen, wat geassocieerd was met een lokale ontstekingsreactie veroorzaakt door de muggenbeten. Om deze laatste bevinding te bevestigen en om de gehele cyclus van virustransmissie tussen lammeren en muggen goed te bestuderen, zal dit jaar nader onderzoek worden uitgevoerd.

Rift Valley fever virus

Rift Valley fever virus (RVFV) is een virus dat verspreid wordt door steekmuggen. Het virus kan ernstige ziekte in landbouwhuisdieren veroorzaken. Infectie van pasgeboren lammeren resulteert in sterfte en infectie van drachtige ooien in abortus. 

Soms dodelijk voor mens

RVFV infectie van de mens resulteert doorgaans in griepachtige verschijnselen, maar kan in een klein percentage resulteren in zeer ernstige ziekte en zelfs fataal aflopen. Het virus komt momenteel vooral voor op het Afrikaanse continent en het Arabisch Schiereiland, maar er is een kans dat het virus, net als West Nile virus, Chikungunya virus en Zika virus, zich verder zal verspreiden.

Categorie:
Provincie: