vrijdag, 17. december 2004 - 16:01

Veghelse raad investeert 3 milj. in sluizen Zuid-Willemsvaart

Veghel

De gemeenteraad van Veghel heeft 16 december 2004 unaniem ingestemd met de bijdrage van € 3 miljoen aan de sluizen van de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Helmond.
<BR>foto&#039;s TTS / Peter van den Oetelaar

De gemeenteraad van Veghel heeft 16 december 2004 unaniem ingestemd met de bijdrage van € 3 miljoen aan de sluizen van de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Helmond.
De raadsleden vinden het een éénmalige kans voor de regio om vervoer over water voor oost Brabant veilig te stellen. De gemeente Veghel is de eerste gemeente die investeert in de Zuid-Willemsvaart . De komende maanden zullen de andere gemeenten volgen, die de intentieverklaring “opwaardering Zuid-Willemsvaart” hebben ondertekend. ondertekend. Het bedrijfsleven en waterschappen zullen ook bij gaan dragen. Een solide vaarweg is een voorwaarde voor verdere economische ontwikkelingen van de regio. Op deze wijze wordt de industrie gefaciliteerd, logistiek met toegevoegde waarde behouden en de Brainport Zuidoost Oost Brabant goed ontsloten via waterwegen.
Provincie:
Tag(s):