vrijdag, 15. juli 2005 - 17:11

38 Miljoen van Veerman voor vissers

Amsterdam

Minister Veerman stelt op korte termijn 38 miljoen euro beschikbaar voor de sanering van de vissersvloot. Met dit bedrag verwacht minister Veerman een reductie van 20 % van de kottervloot te realiseren.
<BR>
<BR>Door de hoge olieprijzen zijn de kosten in de visserij de laatste tijd enorm gestegen. Bovendien zorgen de sterk verlaagde vangstquota voor platvis (tong en schol) voor aanzienlijk minder opbrengst voor de vissers.

De regeling wordt niet alleen voor tong- en scholvissers opengesteld, maar ook voor garnalenvissers.

Naast het geld voor sanering is minister Veerman bereid een flink bedrag beschikbaar te stellen om de bestaande praktijkproef met de elektrische pulskor uit te breiden. Daarbij worden de schollen en tongen niet met behulp van kettingen, maar met elektrische schokjes (pulsen) van de zeebodem opgeschrikt. De praktijkproef wordt nu uitgevoerd met één grote kotter. Veerman stelt voor meer grote kotters in te zetten en onderzoek te doen naar een pulskor voor kleine kotters en voor garnalenschepen. Daarnaast biedt Veerman de sector ruimte visserijmethoden te ontwikkelen die gericht zijn op een lager brandstofgebruik en een meer milieuvriendelijke visserij.

De Nederlandse kottersector heeft in de afgelopen jaren vergaande specialisatie en schaalvergroting doorgemaakt, waardoor de vloot grotendeels afhankelijk is van de boomkorvisserij. Dit vistuig is efficiënt voor het vangen van platvis, maar leidt tot grote bodemverstoring, ongewenste bijvangsten en hoog brandstofgebruik. De elektrische pulskor biedt een veelbelovend alternatief. © BON
Provincie:
Tag(s):