dinsdag, 31. mei 2005 - 15:35

Afsluiting brug hangt af van het weer

Maastricht

In de periode van 6 juni tot en met 2 juli aanstaande vinden er diverse onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Hoeg Brögk. Het betreft schilderwerkzaamheden en de reparatie van de deklaag van de trappen en de ronde opgang. Ook de deklaag op het brugdek zelf zal op verschillende plekken worden hersteld. Tijdens deze werkzaamheden, zal de brug om veiligheidsredenen volledig worden afgesloten. De werk-zaamheden worden in twee fasen verdeeld. In fase I wordt de brug op de eerste plaats aan beide zijden afgezet en schoon-gespoten. Vervolgens worden de schoongestraalde onderdelen voorzien van grondverf. Fase II bestaat ook weer uit het afzetten van de brug aan beide zijden Verder krijgen de al gegrondverfde onderdelen twee nieuwe verflagen en wordt de deklaag op het brugdek en op de trappen gerepareerd.

Fase I en II nemen samen ongeveer twee weken in beslag. De gemeente heeft voor de werkzaamheden de periode tussen 6 juni en 2 juli aanstaande gereserveerd. Of de aannemer ook daadwerkelijk op 6 juni kan starten hangt af van de weers-voorspellingen. Voor fase I moet het namelijk minimaal vijf dagen aaneensluitend droog zijn. En voor fase II minimaal 4 dagen.

Uitgangspunt is de werkzaamheden van fase I en II aaneengesloten aan elkaar te laten plaatsvinden. Ook dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wanneer de weervoorspellingen in genoemde periode zo slecht zijn dat er niet gewerkt kan worden, dan wordt het onderhoud van de brug uitgesteld tot in september van dit jaar om zo overlast te voorkomen tijdens de drukke zomermaanden.

© BON
Provincie:
Tag(s):