woensdag, 5. januari 2005 - 12:44

Azië: Euro per inwoner

Leeuwarden

19 friese gemeenten zullen €1,- per inwoner schenken aan Azië. Wat een totaal bedrag van ongeveer 400.000 Euro op zal leveren.
<BR>De meeste gemeentes zullen hun bijdrage storten op het algemene girorekeningnummer 555.
<BR>De vijf gemeenten Skarsterlân, Lemsterland, Leeuwarderadeel, Wûnseradiel, Dongeradeel twijfelen nog en Heerenveen weet nog niet te kiezen tussen geld en hulpgoederen, waaronder medicijnen.

De zes gemeenten die niet meedoen zijn Boarnsterhim, Franekeradeel, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Wymbritseradiel.
(c) BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):