dinsdag, 19. april 2005 - 17:19

Cameratoezicht in winkelcentra Heerlen.

Heerlen

De winkelcentra Hoensbroek Centrum en Heerlerheide zullen worden voorzien met toezichtcamera’s. Dit heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten. Daarnaast worden er camera’s geplaatst op de Heisterberg en Akerstraat-Noord. De installatie van toezichtcamera’s zijn nodig omdat in deze gebieden de veiligheid te wensen overlaat. Deze scoort namelijk onder het stadsgemiddelde. Zo is er in sommige gebieden veel drugsoverlast.

Uit een evaluatie van het cameratoezicht in het centrum van Heerlen, komt naar voren dat de overlast is verminderd en er minder agressie is.Winkeliers en bewoners geven aan minder last te hebben gehad van agressie. Bezoekers van het centrum geven ook aan minder overlast te hebben ondervonden, maar ze voelen zich nog niet veiliger in het Heerlense centrum.

Het voordeel voor de politie is dat het gebruik van camera’s overlast kan voorkomen. Door het gebruik van de camera’s wordt bepaalde overlast tijdig of zelfs eerder gesignaleerd en kunnen de agenten op straat efficiënt worden aangestuurd. Mocht er in de toekomst in andere gebieden in Heerlen overlast ontstaan, dan zal de burgemeester in overleg met politie en justitie beklijken of er ook cameratoezicht moet worden ingevoerd. © BON/John Peters
Provincie:
Tag(s):