dinsdag, 22. februari 2005 - 16:52

DNA onderzoek in diervoeder

Delft

TNO heeft methodes ontwikkeld om snel en precies vast te stellen of er dierlijk materiaal aanwezig is in diervoeding en van welke diersoort het afkomstig is. Met deze DNA-methode kunnen zelfs concentraties van 0,1% aangetoond worden en of het van herkauwers, kippen of varkens afkomstig is. Met deze vinding is er mogelijk een oplossing gevonden voor de discussie over gebruik van slachtbijproducten in diervoer. De belangen voor economie en milieu zijn groot.

Nu wordt het niet gebruikte diermeel, dat een grote bron van eiwitten zou kunnen zijn tegen aanzienlijke kosten en met belasting voor het milieu verbrand. Het levert dus geen geld op, maar brengt slechts kosten met zich mee. In Nederland zou het gaan om circa € 60 miljoen.

Sinds 2001 verbiedt een Europese Verordening (999/2001) het verwerken van dierlijke bijproducten als slachtafval in veevoer in verband met de risico’s op BSE. Sinds 2003 bestaan wettelijke mogelijkheden om ontheffingen voor de verordening te verlenen.

In ieder geval is het verboden om dierlijke eiwitten van de eigen soort te verwerken in diermeel. De methode van TNO kan bijdragen om, rekening houdend met dit verbod, slachtbijproducten weer te laten inzetten als veevoer. Immers, het gebruik van diermeel zal pas worden toegestaan als er zekerheid is over de grondstof en herkomst van het diermeel. Gebruik maken van uitsluitend kanalisatie of andere logistieke technieken is niet voldoende. Er dient ook op basis van analytische technieken te kunnen worden aangetoond van welke diersoort(en) het diermeel afkomstig is.

De Real Time PCR technologie, zoals de techniek van TNO heet, is een oplossing voor de beperkingen van bestaande analysetechnieken. De microscopische methode is tijdrovend en bewerkelijk en is bovendien afhankelijk van persoonlijke interpretatie. Het grootste probleem bij een andere techniek, die van eiwitdetectie, is dat diermeel in de regel zodanig sterk is verhit dat de meeste eiwitten (groten)deels zijn afgebroken. ©BON

Provincie:
Tag(s):