vrijdag, 8. juli 2005 - 18:35

Elk jaar 100 euro voor AOW'ers

Den Haag

Het extraatje van honderd euro, dat AOW'ers dit jaar krijgen, wordt voortaan elk jaar gegeven. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit jaar krijgen mensen met een AOW-uitkering twee verschillende tegemoetkomingen om hun koopkracht op peil te houden. Het betreft een extra bijdrage van vijf euro bruto per maand en veertig euro bruto ineens bij het vakantiegeld.

Deze tegemoetkomingen, van samen honderd euro bruto, waren eerst tijdelijk, maar het kabinet stelt nu voor er een structurele regeling van te maken. Dat betekent dat AOW'ers de tegemoetkoming voortaan ieder jaar krijgen. Het geld wordt niet in één keer gegeven, maar in maandelijkse aanvullingen op de AOW. De nieuwe tegemoetkoming wordt geïndexeerd, zodat de hoogte van het bedrag jaarlijks wordt aangepast aan de prijsontwikkeling.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):