dinsdag, 12. april 2005 - 19:10

Estafette voor minder jeugdwerkloosheid

Dinsdag is een estafette-actie gehouden om de jeugdwerkloosheid onder de Friese jongeren tussen de 17 en 23 jaar terug te dringen. De initiatiefnemers van de estafette 'De Taskforce Jeugdwerkloosheid', 'RPA Friesland' en het CWI noord Nederland deden zeven Friese plaatsen aan om Jeugdige werklozen en werkgevers bij elkaar te brengen.

De tour startte in Heerenveen, waar door wethouder L. Buwalda een banenmarkt geopend werd in de nieuwe Werkstate, wat maandag nog door staatssecretaris van Hoof officieel geopend werd. Hierna deed de tour de plaatsen Drachten, Dokkum, Sneek, Franeker en Leeuwarden aan.

In totaal deden 1100 jongeren mee en werden 1000 vacatures aangeboden, waarvan 500 door Defensie, 250 door diverse arbeidsbureau's en 250 rechtstreeks door diverse werkgevers.

In Dokkum - zo bleek uit een geplande discussie tussen jongeren en Dhr. H. de Boer, voorzitter van Taskforce - hebben jongeren vaak mobiliteit als extra handicap als het gaat om het vinden van een geschikte baan. Veel van de daar aangeboden banen zijn gesitueerd buiten de regio in plaatsen als Gorredijk en Drachten. ‘Voor alle plaatsen geldt de slechte economie op dit moment’ zegt persvoorlichtster Nynke Noyons van Taskforce, ‘Toch proberen we werkgevers over te halen om te investeren in de toekomst om, gezien de vergrijzing in Nederland, een te kort aan ervaren werknemers te voorkomen.’ ©BON
Provincie:
Tag(s):