vrijdag, 8. juli 2005 - 19:07

Extra baggeren levert geld op

Den Haag

Het baggertempo van de Nederlandse waterwegen wordt de komende tijd flink opgevoerd. Dit heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt. Alleen door meer te baggeren, is er een einde te maken aan de achterstand die de afgelopen jaren is ontstaan.

Baggeren is belangrijk voor een goed beheer van de waterkwaliteit-en kwanteit, de diepgang van vaarwegen, de capaciteit bij sluizen en voor de bescherming tegen hoog water.

Uit de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) Waterbodems blijkt dat de maatschappelijke en economische baten van het extra baggerwerk de kosten overtreft. Ook het wegbaggeren van de bestaande baggervoorraad levert meer op dan het kost. Het kabinet zet de beschikbare financiële middelen daarom in op het verhogen van het baggertempo in plaats van op het stimuleren van verwerking van het slib. Foto Fred Byrman
Categorie:
Tag(s):