donderdag, 17. november 2005 - 1:14

Fries Landbouwmuseum in 2007

Het College van Gedeputeerde Staten steunt de plannen van het Fries Landbouwmuseum om zich in 2007 te vestigen in Buitenplaats It Wiid. Het Fries Landbouwmuseum wil samen met natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea naar It Wiid in Earnewâld. Daar willen de twee organisaties een vernieuwd landbouwmuseum realiseren, dat tevens dienst doet als bezoekerscentrum voor het Nationaal Park De Alde Feanen. Met de plannen is een bedrag van 4,8 miljoen euro gemoeid

Het multifunctionele gebouw van Buitenplaats It Wiid wordt vanaf 2007 niet meer gebruikt door de bewoners van de recreatiewoningen op It Wiid. De eigenaar zoekt er een nieuwe bestemming voor. Het College van Gedeputeerde Staten ziet in de plannen van het Landbouwmuseum en It Fryske Gea een unieke kans om het gebouw een publieke bestemming te geven, waar bezoekers zich kunnen verdiepen in het natuurgebied van De Alde Feanen en kennis kunnen maken met het heden en verleden van de Friese landbouw.

It Fryske Gea en het Landbouwmuseum vragen de provincie Fryslân om in totaal
€ 1.798.000 bij te dragen aan de plannen. Het College heeft een voorstel ter hoogte van dit bedrag doorgestuurd naar Provinciale Staten.

Het Landbouwmuseum wil in Earnewâld een doorstart maken. De collecties worden er op een geheel nieuwe manier gepresenteerd, in combinatie met een activiteitenprogramma dat samen met It Fryske Gea wordt opgezet. Het museum wil op die manier meer mensen bereiken dan de afgelopen jaren in de huidige locatie in Exmorra mogelijk is gebleken. In It Wiid gaat het museum ook collecties presenteren die zijn overgenomen van het landbouwmuseum in Wageningen, dat door de Landbouwuniversiteit Wageningen onlangs definitief is gesloten. Deze overname heeft van het Frysk Lânboumuseum hét landbouwmuseum van Nederland gemaakt.

In Exmorra trekt het Landbouwmuseum jaarlijks circa 8.000 mensen. It Fryske Gea heeft sinds 1984 de mogelijkheid om in de informatieschuur De Reidplûm voorlichting te geven over de natuur en het landschap van de Alde Feanen. Op It Wiid denken beide organisaties in het nieuwe museum annex bezoekerscentrum in 2007 25.000 bezoekers te zullen ontvangen. Dit aantal zal in 2011 uitgroeien tot 45.000, zo is de verwachting. Het gebied De Alde Feanen trekt jaarlijks rond de 350.000 bezoekers.
Provincie:
Tag(s):