vrijdag, 11. november 2005 - 8:46

Funderingen zestiende-eeuws gebouw blootgelegd

Schoondijke

Op maandag 7 november is in opdracht van de gemeente Sluis aan de Einsteinstraat in Schoondijke een opgraving gestart. Dit archeologische veldonderzoek neemt zeventien werkdagen in beslag. Het wordt uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort in samenwerking met onderzoekers van het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Verdwenen cultuur-landschappen in het grensgebied van Vlaanderen en Nederland’. Dit project van het Vlaams Nederlands Comité (VNC) is een samenwerkingsverband van de Universiteit Gent en de Wageningen Universiteit, waaraan ook de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) deelneemt.

Vooronderzoeken door RAAP uit Amsterdam, door ADC ArcheoProjecten en het VNC-project toonden aan dat zich in een deel van het terrein goed bewaarde archeologische resten bevinden van een omwalde hofstede die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1583/1585 door militaire inundaties verdronk.

Hoewel het onderzoek pas drie dagen loopt, zijn de eerste resultaten erg hoopgevend. In één van de werkputten werd de westelijke muur van een bakstenen gebouw uit het begin van de zestiende eeuw blootgelegd. Alleen de funderingen daarvan staan nog op hun oorspronkelijke plaats, de resten van de muren liggen naast de funderingen op de grond.

Waarschijnlijk zijn de muren omgevallen onder de druk van het water van de inundaties. Het is een rechthoekig gebouw van ongeveer 20 bij 15 meter, het is nog niet duidelijk of het een schuur of een woonhuis betreft. De muurresten worden onderzocht door een bouwhistoricus.

In de binnenruimte van het gebouw zijn maar weinig resten van huisraad aangetroffen. Dit kan er op duiden dat de bewoners niet verrast werden door de inundaties, maar op voorhand tijd hadden om hun hebben en houden in veiligheid te brengen. In de komende dagen hopen de onderzoekers het gebouw volledig bloot te leggen.

De meest actuele informatie over de opgraving is te vinden op de website van de SCEZ: www.scez.nl
Provincie:
Tag(s):