woensdag, 9. maart 2005 - 18:09

Geheimzinnige tekens code voor inbrekers

Eindhoven

In de Eindhovense stadsdelen Gestel en Stratum zijn vreemde tekens op huizen aangetroffen die volgens de politie dienen als geheimtaal voor inbrekers. Tot vandaag zijn er in de huizen die de tekens bevatten nog geen inbraken gepleegd. De Bargoense tekens bestaan uit rondjes, vierkantjes en kruisjes en zijn met krijt op de woningen aangebracht.

De tekens zijn overigens niet alleen in de regio Eindhoven gesignaleerd, maar ook in Midden- en West-Brabant. Bewoners die de tekens op hun huizen aantreffen worden verzocht contact op te nemen met de politie en de tekens zo snel mogelijk te verwijderden. Volgens de politie werd het gebruik van dergelijke tekens al in 1900 toegepast. Nu komt het met name voor onder het inbrekersgilde uit de Balkan-landen. Met de tekens wordt aangegeven of er een alarmsysteem op het huis zit, wat voor mensen er wonen, en of men een hond heeft. Inmiddels zijn er bij de politie al meer dan zestig tips binnengekomen omtrent de tekens. © BON / Miranda van der Sloot

Provincie:
Tag(s):