vrijdag, 16. december 2005 - 19:33

Gezamelijk ABC diplomazwemmen

Terneuzen

Op zaterdag 17 december zullen 79 kinderen afzwemmen voor hun A, B of C diploma in Sportcentrum Vliegende Vaart. De gemeente Terneuzen organiseert voor het eerst een gezamenlijk ABC examen vanwege ruimere afmetingen van het wedstrijdbad (zes meter breder dan zwembad De Honte) en meer tribunecapaciteit in Vliegende Vaart. Tevens zal wethouder C.J.J. de Mol-Marcusse die dag een prijs uitreiken aan één van de bezoekers die eind oktober tijdens de opendeurdagen in het sportcentrum is geweest.

De examens beginnen om 11.00 uur en eindigen omstreeks 12.15 uur, waarna wethouder C.J.J. de Mol-Marcusse de diploma’s zal uitreiken.

Aan het A-examen nemen 30 kandidaten deel. Hetzelfde aantal legt het examen af voor diploma B en 19 kinderen sluiten het ‘leren zwemmen’ af met het examen voor het C diploma. Gezien de aantallen blijkt dat de doorstroming van de lesgroepen vlekkeloos verloopt. Dit is het goede resultaat van de zweminstructies die gedurende een maand in de nieuwe accommodatie hebben plaatsgevonden.

Kinderen die het C diploma behalen, kunnen doorstromen naar de opleiding ‘Verder Leren Zwemmen’. Dat begint met het zwemvaardigheidsdiploma 1 en bestaat uit ongeveer twintig lessen van een uur.

Tijdens de opendeurdagen van 15 t/m 22 oktober in Sportcentrum Vliegende Vaart konden bezoekers kans maken op een I-pod door een formulier in te vullen met daarop hun gegevens. Uit de vele duizenden inzendingen, is een winnaar getrokken: Marylin Kaijser uit Terneuzen. Wethouder C.J.J. de Mol-Marcusse zal haar om 11.30 uur de prijs overhandigen in de centrale hal of bij het wedstrijdbad.
Provincie:
Tag(s):